Active Shooter Training

Het doel van onze Active Shooter Training is om iedereen die zich veelvuldig op openbare plekken bevind zo goed mogelijk voor te bereiden op een active shooter of active stabber scenario. Deze training is ook geschikt voor personen die veel reizen naar landen waar deze dreigingen veelvuldig voorkomen.

Active shooters en active stabbers zijn vormen van actieve dreiging. Deze vormen van geweld worden toegepast door verwarde personen of personen die met een terroristisch oogmerk acteren. Onder een terroristisch oogmerk wordt verstaan: “het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Sinds 11 september 2001 is het terroristische geweld wereldwijd toegenomen. Mede door de bijdrage van Nederland op het strijdtoneel in Irak, Mali, Somalië en Afghanistan is de dreiging volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ook in Nederland meer dan reëel. De aanslagen op Theo van Gogh en op de tram in Utrecht op 18 maart 2019 waar 4 doden vielen zijn slechts enkele voorbeelden van dit soort aanvallen. Elke week worden er aanhoudingen verricht door onze veiligheidsdiensten om dit soort aanvallen te voorkomen maar helaas is het niet mogelijk om alles te voorkomen.

Ook criminele aanslagen worden steeds vaker met grof geweld uitgevoerd waar onschuldige slachtoffers steeds vaker worden geraakt door rondvliegende kogels. Ook vergismoorden worden steeds vaker gepleegd, waar onschuldige personen worden aangezien voor criminelen. Op scholen ziet men ook het geweld richting leraren toenemen. Bedreigingen via social media worden aan de lopende band geuit en hierop wordt vaak reactief gehandeld.

De politie heeft een aanrijtijd van minder dan 15 minuten in 85 procent van Nederland. Dit is sterk afhankelijk van de regio, zo kan het in afgelegen regio’s langer zijn dan in de grote steden. Vaak zijn active shooter en active stabber scenario’s dan al voltrokken en is de dader al bezig met een vervolg- of vluchtactie. Dit geeft des te meer aan dat organisaties en personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en er nooit vanuit moeten gaan dat de hulpdiensten op tijd zullen zijn.

De Active Shooter Training van Global Security Training is ontworpen om organisaties voor te bereiden en te ondersteunen in het maken van een veiligheidsbeleid en veiligheidsprocedures t.b.v. active shooter en active stabber scenario’s. Daarnaast zullen de cursisten van de Active Shooter Training technieken aangeleerd krijgen om:

 • Op de juiste manier te alarmeren
 • Op de juiste manier een lockdown te creëren
 • Op de juiste manier een dekking te zoeken of te creëren
 • Onderscheid te maken tussen wapensystemen
 • Op de juiste manier informatie te verstrekken richting de hulpdiensten
 • Indien mogelijk op de juiste manier te evacueren of veilig weg te komen

Tijdens deze training hebben wij als optie om de cursisten medische vaardigheden aan te leren op het gebied van bleeding control. Met deze training wordt er aandacht gegeven aan het stoppen van levensbedreigend bloedverlies dat wordt veroorzaakt door explosies, schiet- of steekincidenten. Na afloop krijgt men een AED/BLS en een Bleeding Control certificaat.

Ook is het mogelijk om bepaalde cursisten een opleiding tot bomverkenner te laten volgen. Door deze training is de cursist in staat om een bomdreiging vroegtijdig te onderkennen, de hulpdiensten effectief te voorzien van goede informatie en daarmee het aantal mogelijke slachtoffers sterk te reduceren. Ook hier zal een apart certificaat voor worden uitgegeven.

 • Gegeven in Nederland op een unieke locatie of op uw eigen locatie
 • Fysiek- en mentaal uitdagend
 • Theoretische- en praktische instructie in het Nederlands of Engels
 • Ervaren instructeurs
 • 1 of 2-daagse training
 • Lunch
 • Certificaten
 • Active Shooter Training
 • EHBO+ certificaat (bij aanvraag vermelden)
 • Bomverkenner (bij aanvraag vermelden)
Scroll omhoog