Beveiliger 2 Opleiding

De 15 dagdelen durende theorie beveiliger 2 opleiding is een beroepsopleiding en leidt de cursist op voor het diploma Beveiliger 2. Met dit diploma kan de cursist aan de slag bij (particuliere) beveiligingsbedrijven.

De beveiliger 2 opleiding bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte (stage lopen bij een door de SBB erkend stage leerbedrijf in de beveiligingsbranche). Om te mogen werken in de beveiliging dient de cursist aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zodra de cursist stage gaat lopen krijgt deze een groene legitimatiebewijs waarop onder meer staat dat hij/zij binnen 1 jaar gediplomeerd dient te zijn.

Stage als onderdeel van de beveiliger 2 opleiding

Tijdens de stageperiode houdt de cursist een praktijkwerkboek bij. Hierin staan een aantal praktijkopdrachten die uitgewerkt moeten worden. Aan het einde van het theorie gedeelte van de beveiliger 2 opleiding doet de cursist theorie examen. Dit is een landelijk examen dat door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligings organisaties (SVPB) wordt afgenomen. Het theorie examen bestaat uit multiple-choice vragen. Na de stageperiode doet de kandidaat praktijkexamen in een door de SVPB aangewezen praktijkexamencentrum (PEC). Wanneer de cursist is geslaagd voor zowel het theorie- en praktijk examen is de cursist gediplomeerd beveiligingsmedewerker en kan het grijze legitimatiebewijs worden aangevraagd door de werkgever. Voor meer vragen over de beveiliger 2 opleiding kunt u contact opnemen met ons.

Let op:
Er zijn opleiders in Nederland die het niet al te nauw met de onderwijsregels en wetten nemen. Hiermee loop je als cursist het risico dat certificaten ongeldig verklaard kunnen worden en je dus bepaalde onderdelen of in sommige gevallen de hele opleiding moet opnieuw moet doen. Wij werken met een opleider samen die bij elke onderwijsinspectie een hoge beoordeling scoort om dit soort dingen te voorkomen. Daarnaast wil je natuurlijk als beveiliger op een hoog niveau kunnen werken zodat je jezelf aantrekkelijker maakt voor werkgevers en zodat je werk uiteindelijk ook leuker en gemakkelijker wordt.

Specifieke opleiding voor personen die als beveiliger willen gaan werken met minimaal een VMBO niveau.

 • Koffie, thee, water
 • Diploma Beveiliger 2 (MBO niveau 2)
 • Beroepsspecifieke vakken: Wettelijke kaders BVL2, Beveiliging van Gebouwen BVL2
 • Algemene vakken: Nederlands, Rekenen, Leren, Loopbaan en Burgerschap
 • Keuzevakken: Proactieve beveiliging, Nederlands 3F, Engels 2A
 • Gratis cursusmap met informatie over alle behandelde onderwerpen van deze cursus

Minimaal 8 deelnemers.

15 dagdelen (1 dagdeel per week van 16:00-22:00u). Totaal zal de stage tussen de 320-640 uren in beslag nemen. In totaal moet men rekening houden met een totale duur van 6 maanden.

Eisen

 • Dienstverlenende instelling
 • Representatieve en positieve uitstraling
 • Goede motivatie
 • Goede beheersing Nederlandse taal (soms ook Engels); goed en helder kunnen formuleren
 • Je moet van onbesproken gedrag zijn en zeker geen strafblad hebben
 • Verzorgd uiterlijk
 • Om kunnen gaan met een multiculturele samenleving
 • Je moet bereid zijn om onregelmatig werk te verrichten
 • Voor sommige functies moet je over een rijbewijs beschikken

Bijzonderheden
De beveiliger 2 opleiding kan zowel op locatie als in-company gegeven worden. Aanvullend op de theorie opleiding en volgend op de stage periode kunnen wij één of meerdere dagdelen praktijk examentraining verzorgen.

Tijdens deze training(en) worden de cursisten voldoende voorbereid op het praktijk examen. De ervaring leert dat een dergelijk training in een PEC door de kandidaten als zeer waardevol wordt beschouwd. Zij krijgen dan inzicht in de manier waarop het praktijk examen wordt afgenomen en komen zo tijdens het SVPB examen niet voor verrassingen te staan.

Wij raden de cursist altijd aan om zichzelf aantrekkelijker te maken voor werkgevers vanwege het grote aanbod van beveiligers in de beveiligingsbranche. Het behalen van een EHBO / BHV opleiding is een goede aanvulling op het CV van de cursist welke hem/ haar aantrekkelijker maken voor werkgevers. Ook een Persoonsbeveiliging OpleidingParticulier Onderzoeker Opleiding en Predictive Profiling Opleiding zijn zeer goede aanvullingen. Deze opleidingen kunnen als combinatie training geboekt worden tegen korting en dient aangegeven te worden tijdens het inschrijven.

Diploma Beveiliger 2 (MBO 2 niveau)

Voor deelnemers die geslaagd zijn voor zowel het theorie- als praktijkexamen.

Scroll omhoog