De 15 dagdelen durende theorie beveiliger 2 opleiding is een beroepsopleiding en leidt de cursist op voor het diploma Beveiliger 2. Met dit diploma kan de cursist aan de slag bij (particuliere) beveiligingsbedrijven.

De beveiliger 2 opleiding bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte (stage lopen bij een door de SBB erkend stage leerbedrijf in de beveiligingsbranche). Om te mogen werken in de beveiliging dient de cursist aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zodra de cursist stage gaat lopen krijgt deze een groene legitimatiebewijs waarop onder meer staat dat hij/zij binnen 1 jaar gediplomeerd dient te zijn.

Stage als onderdeel van de beveiliger 2 opleiding

Tijdens de stageperiode houdt de cursist een praktijkwerkboek bij. Hierin staan een aantal praktijkopdrachten die uitgewerkt moeten worden. Aan het einde van het theorie gedeelte van de beveiliger 2 opleiding doet de cursist theorie examen. Dit is een landelijk examen dat door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligings organisaties (SVPB) wordt afgenomen. Het theorie examen bestaat uit multiple-choice vragen. Na de stageperiode doet de kandidaat praktijkexamen in een door de SVPB aangewezen praktijkexamencentrum (PEC). Wanneer de cursist is geslaagd voor zowel het theorie- en praktijk examen is de cursist gediplomeerd beveiligingsmedewerker en kan het grijze legitimatiebewijs worden aangevraagd door de werkgever. Voor meer vragen over de beveiliger 2 opleiding kunt u contact opnemen met ons.

Let op:
Er zijn opleiders in Nederland die het niet al te nauw met de onderwijsregels en wetten nemen. Hiermee loop je als cursist het risico dat certificaten ongeldig verklaard kunnen worden en je dus bepaalde onderdelen of in sommige gevallen de hele opleiding moet opnieuw moet doen. Wij werken met een opleider samen die bij elke onderwijsinspectie een hoge beoordeling scoort om dit soort dingen te voorkomen. Daarnaast wil je natuurlijk als beveiliger op een hoog niveau kunnen werken zodat je jezelf aantrekkelijker maakt voor werkgevers en zodat je werk uiteindelijk ook leuker en gemakkelijker wordt.